Contact

 • Kerkstraat 11
  2640 Mortsel
  Belgium

 • Tel:+32 3 440 34 57

 • GSM:+32 477 65 34 65

 • Email:
  [email protected]

 • BTW: BE 0818.674.456

Gratis parking op 50 meter

Tarieven

Meer info over tarieven

 • Een efficiënte en persoonlijke afhandeling van elk dossier
 • Optimale beschikbaarheid per telefoon en e-mail, ook buiten de kantooruren
 • Continue opvolging van elk dossier, waarbij U op de hoogte gehouden wordt van elke stap
Contacteer ons

PERSONEN- en FAMILIERECHT

Het advocatenkantoor van Meester Ilse DIELTJENS is ondermeer gespecialiseerd in familierecht. Hieronder sommen we enkele zaken op waarvoor u terecht kan bij Meester Dieltjens, kantoorhoudend te Mortsel.  Wij sommen alvast op waarmee u kan geconfronteerd worden en waarin ons kantoor u dan ook kan bijstaan:

wettelijke en feitelijke samenwoning, huwelijk, echtscheiding op grond van onderlinge toestemming en op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk, omgangsregeling voor minderjarige kinderen, onderhoudsverplichting tussen echtgenoten, onderhoudsbijdragen voor minderjarige kinderen, naamswijziging, afstamming, adoptie, enz.

Wij informeren u hier graag reeds over enkele topics:


Echtscheiding

Wanneer men geconfronteerd wordt met een echtscheiding, komen heel wat zaken op u af, zowel rationeel als emotioneel.  En toch moet u gedurende heel die moeilijke periode allerlei zaken regelen.  Daarom heeft u behoefte aan een ervaren advocate, die uw individuele situatie begrijpt en meedenkt over uw toekomst.  Het kantoor heeft veel ervaring met het behandelen van echtscheidingen.  Wanneer U vragen heeft over o.a. de omgangsregeling en verblijfsregeling voor minderjarig kinderen, de onderhoudsverplichtingen voor de kinderen en tussen echtgenoten, het afwikkelen van uw echtscheiding, de verschillende soorten echtscheidingen en de gevolgen ervan, de vereffening en verdeling, enz. dan kan u advies inwinnen bij ons kantoor: samen met u wordt gewerkt aan een oplossing, zodat u bevrijd kan worden van bijkomende zorgen.


Alimentatie

Alimentatie is onlosmakelijk verbonden met een echtscheiding. Wij helpen u met het maken van een correcte berekening, voor zowel een onderhoudsgeld tussen partners als voor de onderhoudsbijdragen voor de minderjarige kinderen , waardoor het bedrag van de te betalen of ontvangen alimentatie duidelijk is.  Betaalt uw ex-partner de alimentatie niet conform afspraken of wenst u meer te weten over de jaarlijkse indexatie van alimentatie? Advocate Ilse Dieltjens helpt en adviseert u graag én met kennis van zaken. Ook wanneer er wijzigingen zijn in uw situatie of die van uw ex-partner en als die invloed hebben op de alimentatie, kan u hier terecht (denk maar aan verliezen of veranderen van werk, samenwonen, nieuwe kinderen krijgen, verhuizen, ...).


Omgangsregeling 

Wanneer u samen kinderen heeft, wenst u duidelijke afspraken over wanneer uw kinderen bij welke ouder verblijven.  Daarnaast denkt u ondermeer aan de onderhoudsbijdrage, de kostenregeling, de verblijfsregeling en afspraken rond het ouderlijk gezag over het kind of de kinderen. 

En wat als de ex-partner de omgangsregeling niet nakomt?  Dat is vaak een moeilijke situatie voor uw kind of kinderen en voor u zelf als ouder.  Neem in dat geval direct contact op met het kantoor.