Contact

 • Kerkstraat 11
  2640 Mortsel
  Belgium

 • Tel:+32 3 440 34 57

 • GSM:+32 477 65 34 65

 • Email:
  [email protected]

 • BTW: BE 0818.674.456

Gratis parking op 50 meter

Tarieven

Meer info over tarieven

 • Een efficiënte en persoonlijke afhandeling van elk dossier
 • Optimale beschikbaarheid per telefoon en e-mail, ook buiten de kantooruren
 • Continue opvolging van elk dossier, waarbij U op de hoogte gehouden wordt van elke stap
Contacteer ons

TARIEVEN

Voor de aanvang van een prestatie zal een voorschot worden gevraagd.  Dit is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon.  Het voorschot strekt er in de eerste plaats toe om de kosten te dekken bij de aanvang van een procedure.  In de loop van de procedure kunnen bijkomende voorschotten gevraagd worden.

Deze voorschotten zullen op het totale bedrag van de eindstaat van kosten en ereloon in mindering gebracht worden.

De betaling van voorschotten, tussentijdse afrekeningen en van de eindstaat dient te gebeuren binnen een termijn van 14 dagen na verzending van de factuur.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met de facturen, moet hij binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst per aangetekend schrijven een gemotiveerd protest overmaken.

Bij gebrek aan tijdige betaling, worden de werkzaamheden opgeschort nadat de cliënt hierover schriftelijk in kennis is gesteld. De advocaat is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de facturen en bij gebrek aan gemotiveerd protest is de cliënt op het openstaande saldo een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning, alsook een schadevergoeding à rato van 10 %, met een minimum van 250 euro en een maximum van 2.500 euro.

Kosten en erelonen:

1.

Het ereloon is een vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.  Tenzij anders overeengekomen, worden de erelonen berekend op basis van een uurtarief van 100 euro/uur, excl. BTW.

In bijzondere situaties en rekening houdend met de complexiteit en hoogdringendheid van het dossier, kunnen andere afspraken gemaakt worden.

De advocaat is verplicht op zijn prestaties een BTW aan te rekenen van 21%.

2.

De kantoorkosten zullen afzonderlijk worden afgerekend per eenheid.

Voor brieven wordt 10 euro/brief aangerekend.  Voor een mail wordt 5 euro/mail aangerekend.

3.

De gerechtskosten en voorgeschoten kosten, zoals kosten van de gerechtsdeurwaarder, griffie-of rolrechten, vertalingen, enz. zullen gedetailleerd opgenomen worden in de ereloonstaat.

Verplaatsingskosten van de advocaat worden aangerekend aan 0,80 euro/km, excl. BTW.